Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Ultrazvuk - Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Ultrazvuk Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Adresa: Modene 1/IV; 21000 Novi Sad
Telefon: 021 66 11 416; 021 66 13 411Mirjana Dobrosavljev, lekar specijalista - radiolog, doktor medicinskih nauka, vlasnik Specijalističke ordinacije za ultrazvučnu dijagnostiku. Specijalizirala, magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Do 1991. radila na Institutu za radiologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 1991. godine radi u svojoj, privatnoj ordinaciji u Novom Sadu.

Curriculum Vitae

Mirjana Dobrosavljev, rodjena Kovačević u Novom Sadu 1950. godine.

1957-1969. stekla osnovno i srednje gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu.

1975/76 godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

1976/77 - nastavnik zdravstvenog obrazovanja - srednja škola usmerenog obrazovanja za robni promet - Novi Sad.

1977 - 1980. lekar opšte prakse - ambulante Doma zdravlja Novi Sad i nefrološko odeljenje Klinike za interne bolesti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

1980-1983. godine specijalizirala radiologiju - Medicinski fakultet Novi Sad.

Februar 1983. godine položila specijalistički ispit iz radiologije, stekla zvanje specijaliste radiologa.

1983-1991. godine radi kao radiolog-dijagnostičar na Institutu za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

1984. godine završene Postgraduate Studys of Ultrasound in Ian Donald Inter-University of Medical Ultrasound. Iste godine započela poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

1986. godine polozila subspecijalistički ispit iz ultrasonografije i kompjuterizovane tomografije - Savremene dijagnostičke metode u oboljenjima abdomena u radiologiji.

1986. edukacija iz invazivne ultrasonografije u Kliničkoj bolnici Ozren Novosel u Zagrebu.

1987. odbranila magistarski rad Diferencijalna dijagnostika sonolucentnih formacija u ehotomografiji bubrega na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Mentor: Prof. dr Lazar Popović.

1989. odbranila Doktorsku disertaciju Evaluacija nefrosonografskog nalaza u korelaciji sa patomorfološkim substratom - mentor: Prof. Dr Lazar Popovic. Sledeće godine promovisana u doktora medicinskih nauka.

1990. završila kurs iz color duplex Doppler sonografije - Utreht, Holandija.

1983-1990. Nastavna delatnost sa studentima Medicinskog fakulteta na predmetu radiologija. Učestvovala u naučnoistrazivačkim projektima.

1986-1991. Poslediplomska nastava sa tematskim predavanjima; mentorstva u studentskim radovima.

1991. stekla zvanje Naučnog saradnika Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Aktivno učestvovanje na jugoslovenskim i internacionalnim kongresima i simpozijumima.

1991- osnovala ordinaciju Ultrazvuk - specijalistički kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku u Novom Sadu. (Prva privatna specijalistička ordinacija iz radiologije u Vojvodini posle 1945. godine - enciklopedija Novog Sada br.7 (DZ-EG) str.327.) Uvrštena u The International Directory of Distinguished Leadership, American Biographical Institute,Ninth Edition,p.110. Objavila preko 70 stručnih radova u časopisima, na kogresima i u knjigama.

Član je mnogih radioloških, ultrasonografskih i medicinskih udruženja.

Udata, ima dvoje dece.

Detaljnije informacije pružiće Vam Ultrazvuk - Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev, a o opremi i vrstama pregleda, pročitajte na stranici Oprema i vrste pregleda.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas