Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Ordinacija Dr. Jarić - lečenje alergije i astme:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Biografija dr. Jarić

Dr Dušica Jarić je rođena 26.12.1964. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila sa odličnom ocenom 1997. god. U Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici  bila je deo tima lekara Odeljenja za astmu sa alergološkom ambulantom.

Biografija dr. Jarić


U okviru poslediplomskih studija školske 1994/95 pohađala je nastavu iz kliničke imunologije i alergelogije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu Prednost primene bronhospazmolitika intermitentnim pozitivnim pritiskom u lečenju akutnih pogoršanja astme odbranila je 2002. godine.

Biografija dr. Jarić


Član je Evropskog respiratornog udruženja koje joj je dodelilo nagradu za rad iz oblasti hronične opstruktivne bolesti pluća ERS COPD Local Award 2001 Yugoslavia, a 2004. i 2005. godine bila je sponzorisana od strane ERS u okviru njihovih edukacija, 2004 godine Noninvasive positive pressure ventilation state-of-art u Pizi i 2005. godine Basics in Asthma u Oslu.

Kraće vreme provela je na usavršavanju u USA kao stipendista Američke asocijacije za respiratornu negu (AARC International Fellow 2003)

Od 2005 godine osniva privatnu lekarsku ordinaciju sa savetovalištem za astmu i alergisjke bolesti disajnih puteva - Ordinacija Dr. Jarić.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas