Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Ordinacija za alergijske bolesti dr Kikinđanin:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Ordinacija za alergijske bolesti Dr Kikinđanin

Adresa: Miše Dimitrijevića 2/II, 21000 Novi Sad
Radno vreme: 10:00-12:00, 17:00-19:00
Telefoni: 063 50 01 97, 063 53 65 83ALERGIJSKE BOLESTI - KNJIGA DR VESELINA KIKINĐANINA

Knjiga Alergijske bolesti, čiji je autor dr Veselin Kikinđanin, predstavlja udžbenički pregled iz oblasti alergologije i sintezu podataka, stavova iz klasične i najnovije literature, dugogodišnjeg rada i vlastitog isustva autora.

Knjiga sadrži 318 strana, tvrd povez i ilustracije. Može se kupiti u ordinaciji Dr Veselin Kikinđanin i u pojedinim knjižarama u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu.

Pogledajte sadržaj knjige u pdf formatu.
 

Alergijske bolesti, knjiga dr Kikinđanina


PREDGOVOR

Naziv alergija uveo je Pirquet 1906. godine, potiče od grčke reči allos ergon (drugačije reagovanje), a suština je da, nakon prvog kontakta organizma sa antigenom, nastaje specifični odgovor, koji se ispoljava ili kao pojačana reakcija - preosetljivost ili kao smanjena reakcija - imunitet.

Učestalost alergijskih bolesti se povećava iz godine u godinu, te alergija predstavlja bolest civilizacije.

Naziv antigen i alergen se često koriste naizmenično, mada svi antigeni nisu istovremeno i izraziti alergeni i obrnuto. Toksoid difterije i tetanusa poseduje visoko antigensko svojstvo, a samo sporadično, dovodi do imunološke reakcije. Međutim, polen trave, stabala i korova poseduje visoko alergogeno svojstvo, a antigeno svojstvo im je zanemarljivo. Neke alergijske bolesti se zasnivaju na aktivnosti reaginskih IgE-antitela i nazivaju se atopija, što podrazumeva hereditarne faktore, koji se u familiji bolesnika ispoljavaju kao astma, alergijska kijavica, atopijski dermatitis, ekcem.

Alergeni su osnovni uzročnici alergijskih bolesti, međutim, i mnogi drugi faktori iz sredine u kojoj živimo imaju sve više značaja za ispoljavanje alergijskih bolesti, pre svih aerozagađenje koje se povećava u urbanim sredinama. Čestice iz vazduha različitog hemijskog sastava utiru put alergenima da lakše prodiru kroz sluzokožu disajnih puteva i kožu i da brže dovode do alergijske reakcije. Aditivi koji se sve više koriste u tehnologiji pripremanja hrane, u cilju korigovanja ili održavanja ukusa, boje, i u ispravnom stanju, ne samo da povećavaju učestalost alergijskih bolesti već mogu predstavljati poteškoću u postavljanju dijagnoze.

Povećana učestalost obolelih od alergijskih bolesti nameće potrebu da se alergijske bolesti moraju posmatrati sa više aspekata. i primenjivati specifične, dobro proverene testove koji brzo i suvereno postavljaju dijagnozu. To su, pre svega, kožni prick test, određivanje ukupnog IgE, specifičnih IgE-antitela, RAST. Međutim, s obzirom na povećanu učestalost obolelih od alergijskih bolesti, poslednjih godina koriste se i metode koje zamenjuju pojam alergija i intolerancija. Jedna od njih je i M o r a  metoda, koju neupućeni koriste za dokazivanje alergije. Bolesnici podvrgnuti ispitivanju ovom metodom pokazuju pozitivan test na brojne alergene, ali i na brojne organske i neorganske materije, a sve pod nazivom intolerancija. Intolerancija se značajno razlikuje od alergije po mehanizmu nastanka, po kliničkoj slici, a posebno po terapijskom postupku. Intolerancija nastaje isključivo na hranu, a ne na organske i hemijske materije. Nema dokaza da  intolerancija na hranu i druge materije može izazvati alergijsku kijavicu, astmu i druge alergijske bolesti, osim ako je udružena sa alergijom. Organske i hemijske materije koje se ispituju ovom metodom mogu izazvati samo kontaktni dermatitis, koji se dokazuje isključivo  patch testom. Problem ovih bolesnika nastaje kada se utvrdi reakcija na brojne namirnice, jer im se preporučuje da ih isključe iz ishrane i predlaže se stroga dijeta, prema tome M o r a  metoda više šteti bolesniku koji pati od alergije, nego što koristi. U časopisu Revija D objavljen je članak Mora zna šta smijete da jedete, u razgovoru autora članka sa dr Anom Grifing, vlasnicom medicinskog Antiejdžind centra, istaknuto je da se ovim softerom ne radi nikakvo ispitivanje klasičnih alergena, dakle ono na šta smo alergični, već se na ćelijskom nivou ispituje šta od namirnica najbolje možemo da iskoristimo u cilju stvaranja energije. Ovo potvrđuje da samo proučene dijagnostičke metode imaju dijagnostički, klinički i terapijski značaj.

Baveći se alergijskim bolestima, stekao sam višegodišnje bogato iskustvo, koje svakodnevno primenjujem  u praksi, za dobrobit bolesnika. Smatram da će ova knjiga biti koristan vodič za brzu dijagnozu i uspešnu terapiju alergijskih bolesti, za lekare određenih specijalnosti, lekare na specijalizaciji i poslediplomskim studijama i lekare opšte prakse. S obzirom da je klinička slika, dijagnostika i terapija alergijskih bolesti pisana lakim stlom, kao i da su dati praktični saveti za terapiju i postupak sa bolesnicima obolelih od alergijskih bolesti, knjiga može korisno poslužiti svim čitaocima, posebno roditeljima.

Autor


Ukoliko Vas zanima lečenje alergije ili lečenje astme, više informacija pogledajte na stranici Ordinacija za alergijske bolesti Dr Veselin Kikinđanin.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas