Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Hofy Cuki sztur - izrada torti, kolača i peciva

Poslastičarnica i pekara - torte i kolači. Izrada torti, kolača i peciva po narudžbini. Snabdevanje prodavnica, proizvodnja sladoleda za restorane, ketering. Više o firmi Hofy Cuki sztur - izrada torti, kolača i peciva

Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Psihijatrijski pregled, psihoterapija, porodična terapija, saveti psihijatra, radionice. Lečenje zavisnosti, depresije, psihičke bolesti, anksioznosti. Više o firmi Psihijatrijska ordinacija Baračkov

CaVita centar - tretmani kavitacije

Tretmani za oblikovanje tela: kavitacija, limfna drenaža, radiofrekvenca i vakuum terapija. Uklanjanje masnih naslaga. Prodaja krema, losiona i balzama za telo. Više o firmi CaVita centar - tretmani kavitacije

Korisne informacije

Elektronska dostava podataka iz Apr-a

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Agencija za privredne registre (APR) pruža novu uslugu svojim korisnicima - dostavljanje elektronskih podataka o privrednim subjektima. Agencija za privredne registre je jedini registracioni organ u Republici Srbiji nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata i ovlašćeni izvor podataka o registrovanim privrednim subjektima, kako za druge državne organe, tako i za sva zainteresovana pravna i fizička lica.

Koje elektronske podatke o privrednom subjektu pruža Agencija?

Podaci koje Agencija pruža korisnicima su podaci koji predstavljaju sastavni deo izvoda. Ovi podaci se preuzimaju u elektronskoj formi preko elektronskog servisa Agencije.

Elektronski podaci koje APR pruža svojim korisnicima su:

 • puno poslovno ime
 • sedište
 • datum osnivanja
 • matični broj dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i broj pod kojim se privredni subjekat vodi u Registru
 • pravna forma
 • šifra i opis pretežne delatnosti
 • puno poslovno ime, matični broj osnivača, ako je osnivač pravno lice, odnosno
 • ime i matični broj osnivača, ako je osnivač fizičko lice
 • ime i matični broj direktora i/ili članova upravnog odbora
 • ime i matični broj zastupnika
 • kapital osnivača privrednog subjekta (bez podataka o osnovnom kapitalu akcionara otvorenih akcionarskih društava)
 • kapital privrednog subjekta

Registar privrednih subjekata sadrži i opcione podatke koje privredni subjekti, ukoliko žele, unose u registracionu prijavu.

APR pruža korisnicima i sledeće (opcione) podatke:

 • skraćeno poslovno ime
 • poslovno ime na stranom jeziku
 • skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
 • poresko-identifikacioni broj (PIB)
 • brojevi računa u bankama
 • vreme trajanja, ako je privredni subjekt osnovan na određeno vreme
 • ime i matični broj prokuriste
 • ime i matični broj ostalih zastupnika
 • podatke o ogranku privrednog subjekta, kao i o zastupniku ogranka sa njegovim ovlašćenjima
 • broj telefona i telefaksa privrednog subjekta
 • elektronsku adresu privrednog subjekta
 • adresu Internet strane
 • podatke o likvidaciji i stečaju privrednih subjekata
 • zabeležbe podataka od značaja za pravni promet privrednog subjekta
 • podatke o nazivima rezervisanim u skladu sa ovim zakonom
 • godišnje finansijske izveštaje privrednog subjekta, sastavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje
 • podatke o neaktivnim i brisanim privrednim subjektima
 • oglase privrednih subjekata o stečaju, likvidaciji i dr.


Podaci u vezi sa stranim pravnim i fizičkim licem koje APR pruža korisnicima su:

 • za strano fizičko lice - broj pasoša i država izdavanja
 • za strano pravno lice - broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i naziv registra.

Preuzeto sa APR-a


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas